Služby


Projektování elektrických zařízení do 35 kV

  • distribuční sítě NN a VN
  • distribuční a velkoodběratelské trafostanice
  • přípojky a přeložky NN a VN
  • vnitřní elektrické instalace

Projektová dokumentace

  • projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
  • realizační dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • inženýring elektro staveb