Rozsah činnosti


Projektování elektrických zařízení do 35 kV

  • distribuční sítě NN a VN
  • distribuční a velkoodběratelské trafostanice
  • přípojky a přeložky NN a VN

Projektová dokumentace

  • projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
  • realizační dokumentace, DSPS
  • inženýring elektro staveb
  • oblast působnosti Praha a okolí