Služby


Projektování elektrických zařízení do 35 kV

  • distribuční sítě NN a VN
  • přípojky
  • přeložky kabelů
  • velkoodběratelské trafostanice
  • distribuční trafostanice a rozvodny VN

Projektová dokumentace

  • projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
  • realizační dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • inženýring elektro staveb